อาชีพ

การทำงานที่ CHANEL

CHANEL เป็นธุรกิจครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุด และมีความรู้สึกถึงความสำเร็จและมั่นใจในการทำงาน

เรามีความห่วงใยพนักงานของเราอย่างแท้จริงและมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนพื้นฐานที่เน้นย้ำการให้คุณค่าของมนุษยธรรมและปัจเจกบุคคลเพื่อให้ทุกคนมีอิสระในการทำงานและทำตามความฝันของตนเองได้อย่างเต็มที่

สภาพแวดล้อมการทำงานของเรานั้นไม่เหมือนใคร เราจะให้ความช่วยเหลือคุณในการทำความรู้จักแบรนด์ ธุรกิจ และแรงจูงใจของคุณเองให้ดีขึ้น เพื่อให้เราสามารถปลดล็อคทุกโอกาสและสร้างการเติบโตให้กับคุณได้

การเป็นนายจ้างที่คำนึงถึงพนักงาน

ที่ CHANEL การเป็นนายจ้างที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงพนักงานหมายถึงการแสดงความห่วงใยต่อพนักงานของเราด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง

ในการสร้างแรงบันดาลใจ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่แข็งแกร่งของเรา การสนับสนุนการอยู่ร่วมบนความแตกต่าง และการลงทุนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความพึงพอใจในการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับธุรกิจของเรา

ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้

ปรัชญาการพัฒนาตนเองของเราอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถและความก้าวหน้าในสายอาชีพ เราพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนให้พนักงานของเราตระหนักถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่ตนมีในการทำตามความมุ่งหวังของตนเองผ่านวัฒนธรรมในการพัฒนาตนเองที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ การเติบโต และการสร้างแนวคิดใหม่ๆ เรายังเชื่ออีกว่าการพัฒนาตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจจริงและมีแรงจูงใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการฝึกทักษะและโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนา การมอบหมายงานในระยะสั้นและ/หรือการมอบหมายงานในต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาผ่านงานที่ท้าทายและเปี่ยมด้วยความหมายต่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เราสนับสนุนให้พนักงานของเราได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้จากงานประเภทต่างๆ หัวหน้างาน และสภาพแวดล้อมและทีมงานที่แตกต่างกัน